COMSOL BV
Röntgenlaan 37
2719 DX Zoetermeer
Netherlands
Telefono: +31-79 363 4230
Fax: +31-79 361 4212
Consulta la mappa

Contatto editoriale:
Raya Stoyanova
Raya.Stoyanova@comsol.com

COMSOL brengt versie 6.0 uit en introduceert de Model Manager en de nieuwe Uncertainty Quantification Module

Toonaangevende Multiphysics simulatiesoftware introduceert een platformfunctie voor modelbeheer, voegt een module toe voor uncertainty quantification, en bevat belangrijke updates en prestatieverbeteringen.

BURLINGTON, MA (14 december, 2021) - COMSOL, de toonaangevende leverancier van software voor multiphysics modellering, heeft versie 6.0 van de COMSOL Multiphysics® software uitgebracht. De release introduceert de Model Manager: een nieuwe werkruimte in COMSOL Multiphysics die efficiënt beheer van simulatiegegevens en samenwerking mogelijk maakt. Ook wordt in versie 6.0 de Uncertainty Quantification Module geïntroduceerd. Dit is een nieuw add-on product voor COMSOL Multiphysics dat gebruik maakt van probabilistische ontwerpmethoden om onzekerheid in analyses en vooraf bepaalde veiligheidsmarges te kwantificeren. Versie 6.0 brengt verder belangrijke verbeteringen aan de solvers met zich mee. Dit levert een prestatieversnelling van een factor 10 op voor modellen met stralingswarmte en voor modellen die onderhevig zijn aan niet-lineair structureel materiaalgedrag. Met versie 6.0 belooft COMSOL de productiviteit van ingenieurs, hun teams en hun ondernemingen op het gebied van productontwerp, procesontwikkeling en productie te verhogen.

De Model Manager biedt structuur, versiebeheer en effectieve samenwerking

De Model Manager is volledig geïntegreerd in de COMSOL Multiphysics gebruikersinterface en is ontworpen voor het beheer van simulatiegegevens, versiebeheer, het bijhouden van wijzigingen en geavanceerde zoekfunctionaliteit binnen modellen, CAD-gegevens en andere gerelateerde externe bestanden. Het biedt een gestructureerde werkruimte waar collega's en teams kunnen samenwerken binnen hun organisaties en zelfs met externe partijen. Hierdoor komt de focus te liggen op effectief productontwerp en innovatie. Efficiënte gegevensopslag, waarbij alleen wijzigingen in eerdere versies worden bewaard, en het eenvoudig opzetten van vertakkingen en samenvoegen daarvan voor parallelle modelontwikkeling, dragen ook bij aan een efficiënte modelleer- en simulatie workflow van een organisatie.

De COMSOL Model Manager biedt versiebeheer en gemeenschappelijke opslag voor efficiënte samenwerking in simulatieprojecten.

"De Model Manager breidt COMSOL's geavanceerde multiphysics modelleringsmogelijkheden uit en ondersteunt onze snelle strategie om COMSOL Multiphysics te positioneren als het primaire gereedschap voor het democratiseren van simulatie in de CAE markt," zegt Svante Littmarck, CEO en president van COMSOL. "We vullen nu onze revolutionaire Model Builder en Application Builder, voor het ontwikkelen van multifysica modellen en simulatie apps, aan met de Model Manager voor modelontwikkeling en simulatiedata-management. Samen zullen deze functies de samenwerking binnen engineeringgroepen, tussen afdelingen en ondernemingen, en zelfs tussen landen vergemakkelijken. Dit zal onvermijdelijk leiden tot betere proces- en fabricageontwerpen omdat alle competenties van een organisatie effectief worden ingezet."

Om volledige samenwerking tussen bedrijven mogelijk te maken, geeft COMSOL's floating network licentietype gebruikers van binnen en buiten de organisatie van de licentiehouder toegang tot een gecentraliseerde Model Manager installatie. Dit omvat ook medewerkers over geografische en territoriale grenzen heen. Daarnaast is een lokale Model Manager installatie inbegrepen bij alle licenties – zelfs als die niet floating network gebaseerd zijn - om een platform te bieden voor het opbouwen van de bestandsopslagstructuur van een individuele gebruiker, terwijl versies worden bijgewerkt en wijzigingen van hun modelleerprojecten worden bijgehouden.

Gevoeligheids- en betrouwbaarheidsanalyses worden verbeterd met de Uncertainty Quantification Module

Terwijl de Model Manager COMSOL’s voetafdruk binnen de wereld van engineering ontwerp en ontwikkeling uitbreidt, maakt de Uncertainty Quantification Module het mogelijk om meer complete, meer nauwkeurige en bruikbaardere multifysische modellen te produceren. Op basis van probabilistische ontwerpmethoden kunnen gebruikers met betrouwbaarheidsanalyses zien hoe bijvoorbeeld fabricagetoleranties de beoogde prestaties van het eindproduct beïnvloeden, om over- en under design van ontwerpen en processen te voorkomen. Screening- en gevoeligheidsanalyses brengen aan het licht welke parameters belangrijker zijn dan anderen, waarmee bijvoorbeeld de geldigheid van basishypothesen van modellen op efficiënte wijze kan worden getoetst. Met behulp van uncertainty propagation kunnen kansverdelingen worden toegekend aan de outputgrootheden die van belang zijn.

De Uncertainty Quantification Module laat zien hoe de variabiliteit van de invoerparameters de simulatieresultaten beïnvloedt.

"Een sterk punt van de Uncertainty Quantification Module is dat deze kan worden toegepast op elke fysische simulatie die door COMSOL Multiphysics wordt gedekt", zegt Jacob Yström, technology director of numerical analysis bij COMSOL. "Je bent niet beperkt tot een bepaald fysica- of toepassingsgebied, zoals mechanica, maar kunt dezelfde soorten onzekerheidsanalyses uitvoeren op toepassingen op basis van akoestiek, vloeistofstroming, elektromagnetisme, enzovoort, zelfs wanneer deze fenomenen gekoppeld zijn. Dit maakt dit product veelomvattend en zeer krachtig."

COMSOL Multiphysics versie 6.0 verbetert de prestaties en breidt de modelleercapaciteiten uit.

COMSOL Multiphysics versie 6.0 bevat belangrijke updates voor het softwareplatform en de add-on producten. Dit omvat prestatieverbeteringen van een factor 10 voor bepaalde toepassingen. Feature-verbeteringen zijn onder andere een efficiëntere elektromagnetische simulatie van PCB-ontwerpen en een nieuw domein voor akoestische modellering: stroming geïnduceerd geluid.

Details over nieuwe functies en verbeteringen in de gehele productsuite zijn beschikbaar in de COMSOL Multiphysics Versie 6.0 Release Highlights.

COMSOL versie 6.0 levert prestatieverbeteringen en vereenvoudigt de simulatie van veel belangrijke toepassingen, zoals het ontwerp van printplaten (PCB) (zie afbeelding).

Beschikbaarheid

COMSOL Multiphysics®, COMSOL Server™, en COMSOL Compiler™ softwareproducten worden ondersteund op de volgende besturingssystemen: Windows®, Linux®, en macOS, inclusief de macOS M1 processor.

Download COMSOL version 6.0

Over COMSOL

COMSOL is een wereldwijde leverancier van simulatiesoftware voor productontwerp en onderzoek aan technische ondernemingen, onderzoekslaboratoria en universiteiten. Het product COMSOL Multiphysics® is een geïntegreerde softwareomgeving voor het creëren van op fysica gebaseerde modellen en simulatie-apps. Een bijzonder sterk punt is de mogelijkheid om rekening te houden met gekoppelde of multifysische verschijnselen. Add-on producten breiden het simulatieplatform uit voor elektromagnetica, constructies, akoestiek, vloeistofstroming, warmteoverdracht en chemische toepassingen. Interfacing tools maken de integratie mogelijk van COMSOL Multiphysics® simulaties met alle belangrijke technische reken- en CAD tools op de CAE markt. Simulatie-experts vertrouwen op COMSOL Compiler™ en COMSOL Server™ om toepassingen te implementeren in hun ontwerpteams, productieafdelingen, testlaboratoria en klanten over de hele wereld.

COMSOL, opgericht in 1986, heeft 17 kantoren wereldwijd en breidt haar bereik uit met een netwerk van distributeurs.

COMSOL®, COMSOL Multiphysics®, COMSOL Compiler™ en COMSOL Server™ zijn of geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van COMSOL AB. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds in de V.S. en andere landen. macOS is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen

Afbeeldingen: https://www.comsol.com/press/gallery